پنجشنبه, 30 شهریور,1396 - جمعه, 31 شهریور,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

جهان نما شیراز

شیراز-بلوار هجرت-خیابان جاوید
ریال2,500,000
تا 12% تخفیف

ریال2,200,000

نقشه هتل جهان نما

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 12% تخفیف ریال2,500,000

ریال2,200,000

سوئیت دو تخته سوئیت دو تخته 1 بزرگسال
تا 9% تخفیف ریال4,580,000

ریال4,200,000

سوئیت سه تخته سوئیت سه تخته 1 بزرگسال
تا 11% تخفیف ریال5,280,000

ریال4,700,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال3,770,000
شیراز، دروازه قرآن، هتل بزرگ شیراز.
شروع قیمت ریال2,350,000
 شیراز - بلوار آزادی - نبش خیابان ارم - هتل ستارگان
شروع قیمت ریال2,360,000
شيراز - چهارراه زند - خيابان رودكي - هتل پارسيان شيراز، کد پستی 7135753581