شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

تماشا کیش

کیش، خیابان رودکی، هتل تماشا
ریال2,100,000

ریال2,100,000

قوانین هتل
  • 14:00

  • 12:00

نقشه هتل تماشا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,100,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال2,400,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال2,700,000