شنبه, 28 مرداد,1396 - یکشنبه, 29 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

دریا آستارا

گیلان-آستارا-بازارچه ساحلی-روبروی پارکینگ هتل رستوران دریا
ریال1,635,000

ریال1,635,000

نقشه هتل دریا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 1 بزرگسال

ریال1,635,000

سوئیت سه نفره سوئیت سه نفره 1 بزرگسال

ریال2,561,500

سوئیت چهار نفره سوئیت چهار نفره 1 بزرگسال

ریال2,790,400

سوئیت پنج نفره سوئیت پنج نفره 1 بزرگسال

ریال3,117,400