شنبه, 28 مرداد,1396 - یکشنبه, 29 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

سبز نیاسر

20 کیلومتری کاشان، 15 کیلومتری آزاد راه کاشان-قم، نیاسر
ریال2,660,000
تا 33% تخفیف

ریال1,800,000

نقشه هتل سبز

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف ریال2,660,000

ریال1,800,000

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال
تا 33% تخفیف ریال2,660,000

ریال1,800,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 34% تخفیف ریال3,330,000

ریال2,200,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 35% تخفیف ریال4,000,000

ریال2,600,000

سوئیت یک خوابه سوئیت یک خوابه 1 بزرگسال
تا 35% تخفیف ریال3,800,000

ریال2,480,000

سوئیت دو خوابه سوئیت دو خوابه 1 بزرگسال
تا 37% تخفیف ریال5,200,000

ریال3,320,000