شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

شایلی کیش

کیش، انتهای بلوار دریا
ریال1,700,000

ریال1,700,000

نقشه هتل شایلی

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,700,000

دو تخته لوکس دو تخته لوکس 1 بزرگسال

ریال1,900,000

سوئیت رویال سوئیت رویال 1 بزرگسال

ریال2,200,000