شنبه, 31 تیر,1396 - یکشنبه, 01 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

فرید مشهد

مشهد-خیابان احمد آباد -بین محتشمی و عارف -جنب ایستگاه مترو قائم
ریال830,000
تا 2% تخفیف

ریال820,000

نقشه هتل فرید

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال830,000

ریال820,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,450,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,780,000

ریال1,750,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,100,000

ریال2,070,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف ریال2,420,000

ریال2,370,000

شش تخته شش تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,520,000

ریال2,470,000