دوشنبه, 01 مرداد,1397 - سه شنبه, 02 مرداد,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
1,400,000 ریال

1,400,000 ریال

نقشه هتل قصر

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال

1,400,000 ریال

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

2,000,000 ریال

دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

2,000,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف 2,500,000 ریال

2,450,000 ریال