چهار شنبه, 03 بهمن,1397 - پنجشنبه, 04 بهمن,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل قصر ایرانشهر

ایرانشهر، تقاطع طالقانی و آزادی جنوبی
1,730,000 ریال
تا 5% تخفیف

1,650,000 ریال

نقشه هتل قصر

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 5% تخفیف 1,730,000 ریال 1,650,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 8% تخفیف 2,440,000 ریال 2,250,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 8% تخفیف 2,440,000 ریال 2,250,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 8% تخفیف 3,000,000 ریال 2,760,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 3,800,000 ریال 3,500,000 ریال