شنبه, 28 مرداد,1396 - یکشنبه, 29 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هفت آسمان مشهد

خیابان امام رضا ، دانش غربی ، ابتدای دانش 2/1
ریال2,600,000

ریال2,600,000

نقشه هتل هفت آسمان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دبل (فولبرد) دو تخته دبل (فولبرد) 1 بزرگسال

ریال2,600,000

دو تخته توئین (فولبرد) دو تخته توئین (فولبرد) 1 بزرگسال

ریال2,600,000

سه تخته (فولبرد) سه تخته (فولبرد) 1 بزرگسال

ریال3,800,000

چهار تخته (فولبرد ) چهار تخته (فولبرد ) 1 بزرگسال

ریال5,000,000