جمعه, 01 تیر,1397 - شنبه, 02 تیر,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل عالی قاپو اصفهان

اصفهان - خیابان چهار باغ عباسی
4,970,000 ریال
تا 4% تخفیف

4,800,000 ریال

نقشه هتل عالی قاپو

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال
تا 4% تخفیف 4,970,000 ریال

4,800,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 6,510,000 ریال

6,200,000 ریال

سه تخته همرا با سرویس اضافه سه تخته همرا با سرویس اضافه 1 بزرگسال
تا 5% تخفیف 8,040,000 ریال

7,700,000 ریال