جمعه, 27 مرداد,1396 - شنبه, 28 مرداد,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

پامچال رشت

رشت، بلوار امام خمینی، میدان مصلی
ریال2,450,000

ریال2,450,000

نقشه هتل پامچال

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال2,450,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

ریال3,150,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال

ریال3,850,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال

ریال4,550,000