دوشنبه, 02 بهمن,1396 - سه شنبه, 03 بهمن,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کیوان آبادان

آبادان.خیابان منتظری.هتل کیوان
2,150,000 ریال

2,150,000 ریال

نقشه هتل کیوان

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

2,150,000 ریال

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال

2,700,000 ریال

سوئیت سوئیت 1 بزرگسال

3,900,000 ریال

سوئیت رویال سوئیت رویال 1 بزرگسال

4,550,000 ریال

هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,090,000 ریال
آبادان، خیابان امیری نبش خیابان کاشانی